ČlánekHarmonogram 2017

Autisté jihu, spolek

HARMONOGRAM ROKU 2017

Přesná data budou upřesněna v průběhu roku a oznámena rodičům emailem.

BŘEZEN

 • Stěhování sídla spolku na Plzeňskou 44, České Budějovice

DUBEN

 • VýstavaDen v modrémna ZSF JU v Č. Budějovicích u příležitosti Mezinárodního dne autismu (pondělí 3. dubna – pátek 21. dubna)
 • Den otevřených dveří pro rodiče v Plzeňské 44 – velikonoční tradice (neděle 16. dubna)

KVĚTEN

 • V. ročník „Modrého běhu“, lesopark Stromovka v Č. Budějovicích (sobota 20. května)

 • Víkendový pobyt sourozenců dětí s autismem

ČERVEN

ČERVENEC

 • Víkendový pobyt sourozenců dětí s autismem

SRPEN

ZÁŘÍ

 • Diskuse s dětskou psychiatričkou MUDr. Katarínou Baranovičovou na téma Medikace dětí s PAS ( 6.9. v 16:30 )
 • Autischůzka (zařazení dítěte s PAS do školského systému a kompetence SPC (Mgr. Jana Písková, SPC, 20.9. v 16:00)

ŘÍJEN

 • Workshop „Svět očima autistů – práce s dítětem ve škole v návaznosti na domácí přípravu - pí. Miroslava Ottenschlägerová( 14.10. )

 • Víkendový pobyt sourozenců dětí s autismem  
LISTOPAD
 • Předvánoční dílna pro děti a rodiče – výroba předmětů na vánoční trhy

 • Adventní trhy – výstaviště České Budějovice

PROSINEC

 • Vánoční jarmark v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská

 • Vánoční víkendové setkání rodin dětí s autismem 

Kontaktní pracovník: Jitka Svátková, mob. 606 046 118

Provozní doba spolku:

 • pondělí až pátek od 9:00 do 18:00 hodin
 • sobota a neděle provozní doba dle harmonogramu aktivit

 Další aktivity:

 • Psychosociální aktivity - sobota, neděle (rukodělná dílna – malování na hedvábí, keramika, barvení šátků, výroba upomínkových předmětů, svíček, a jin., harmonizační lůžko pro rodiče),
 • Pohybové aktivity - neděle (tělocvična v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, neděle 10 – 12 h),
 • Půjčovna odborné literatury, pomůcek a tříkolek,
 • Základní sociální poradenství, konzultace s rodiči dle domluvy
 • Sexuologická poradna (L. Gebeltová) - poradenství z oblasti sexuality a vztahů lidí s postižením, edukační materiály (DVD, obrázkové karty),
 • Vzdělávací aktivity (Mgr. Petra Jantošová, C.T.A.) – konzultační činnost, metoda O.T.A. v rodině.

Při aktivitách je po domluvě s rodiči zajištěno hlídání dětí jako doprovodná činnost.

„Nikdy se nesměji nejlépe. Bojím se, že by to mohlo být naposledy.“ Jan Werich