Autismus

ČlánekZákladní údaje

Dětský autismus

Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Porucha vzniká na neurobiologickém podkladě. Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Duševní vývojdítěte je díky tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti (tzv. základní diagnostická triáda problémových oblastí vývoje u poruch autistického spektra).

Aspergerův syndrom

Děti s Aspergerovým syndromem mívají obdobné problémy jako děti s autismem. Intelektově jsou dobře vybavené, některé jsou i výrazně nadané (naučí se samy číst, rozeznávají brzy číslice či písmena, umí citovat z

ČlánekZajímavé odkazy

Autistik Občanské sdružení na pomoc lidem s autismem
Adventor Sdružení autistů a odborníků
Dobromysl Komplexní informace o problematice zdravotního postižení
Apla Jižní Čechy Asociace pomáhající lidem s autismem
Alenka o.s. Sdružení pomáhající autistům
Autismus CZ Portál o poruchách autistického spektra

ČlánekFilmy

Filmy s tématikou autismus

  • Normální autistický film, režie: Miroslav Janek. Pět obdivuhodných dětí, jež společnost shodně opatřila nelichotivou nálepkou „autista"
  • Srdcem tanga, režie:Raymond Martino. Film který vznikl na pomoc osobám s autismem v Kalifornii, a je věnován navazování mezilidských kontaktů lidí s autismem prostřednictvím tance.

ČlánekOdborná literatura

K zapůjčení nabízíme odbornou literaturu. Pro vypůjčení / informace kontaktujte prosím organizačního pracovníka spolku, p. Bc. Hanu Hubáčkovou (tel: 702 160 736).

„Žití, to je největší umění na světě, neboť většina lidí pouze existuje.“ Oscar Wilde